User Profile

Oier Gorosabel Larrañaga

txikillana@paperjale.eus

Joined 9 months, 1 week ago

Hamen nere arrantza literarixuak: hor zihar "peskautako" liburuak, eta eurei buruzko "rebuznoak".

Bookrastinatingen nenguan, ondiok trukillua harrapau barik. Han falta jatana, hamen ikasiko ete dot?

This link opens in a pop-up window

Oier Gorosabel Larrañaga's books

Currently Reading

View all books
El Nudo Corredizo (Hardcover, Spanish language, Aguilar) 2 stars

Betelana

2 stars

Ez dok beste garai batekua dala, bakarrik. Sasoi horretarako ezagunak zittuan detektibe nobela kanonikuetako trikimailluak, eta irakorlian interesa pizteko jolas literarixuak. Hamen, kontakizunian hutsune asko jagozak (mozorruen kontuak, kointzidentzia sinisgatxak...), detektibe superazkarran intuiziñuakin bakarrik beteta, eta intereseko gauzak badagoz be (I Mundu Gerrako beteranuen gauzak), ganora haundi barik idatzittako betelan bat emoten jok. Laster ahaztutzekua.

El Nudo Corredizo (Hardcover, Spanish language, Aguilar) 2 stars

Gaizki zahartu dan liburua. Protagonistia, "snob" xamarra (sic), detektibe listillo harrua dok, inguruko guztien miresmena pizten dabena... irakorliana izan ezik. Bere intuiziño genialan atxekixan, inbestigaziñuan aurrerakuntzak ez dittuk logikiakin egitten, eta beraz, irakorliakingo jolasik ez dago (geuk be gauzak deduzidu ahal izatia).

Halan be, Épinaleko irudixen kontu politta ikasi juat: fr.wikipedia.org/wiki/Image_d%27%C3%89pinal

Almas Grises (Paperback, Spanish language, 2005, Salamandra Publicacions Y Edicions) 3 stars

Muiñeko gristasuna gero

3 stars

Idazle "jaso" batek egin leikien ariketa interesgarrixenetako bat, pertsona kamuts baten azalian sartzia dok. Gristasuna ez dok intelektualki mailla bajua daken pertsonen ezaugarrixa (liburuan argi ikusten dok hori), eta kamustasun hori, elbarrittasun emozional hori, barruko hustasun hori islatzeko, hizkera sinple baiña eraginkorra erabiltzen jok idazliak. Lantzian behin happy endik bako kontakizunak irakortzia ondo dago; baiña, arraixua... hamen ez happy startik, mediumik ez endik etxagok! ;-) I Mundu Gerrako frenteko erretaguardiako herri bateko bizitzia kontatzen dok bertan, eta nahiz eta trukulentzia "fisikorik" ez egon, bertan kontatzen dirazen gauzak oso gogorrak dittuk, batez be kamustasun horren gradu gorena jaukan jentia dalako. Ondo idatzitta, kontakizun osuan interes gradua mantentzen dabena, baiña ez da irakorgairik onena triste hagonerako. ;-)

El paladín de la corona (Hardcover, gaztelera language, Editorial Éxito) 3 stars

Francia, año 1523. Blaise de Lalliere, joven soldado al servicio de Su Majestad, regresa, precediendo …

Valois vs. Bourbon burruken pasarte bat

3 stars

1951ian ale hau inprimidu zanian aittak 22 urte jittuan; ondiok anai bixak Isasixan bizi ziran gurasuekin. Pentsatzekua dok amama Ines hil eta gero handik ekarrittakua izango dala, gaztetako beste abentura liburuekin batera. Izan be, horixe dok hau: abentura liburu eraginkor bat. Baiña ohiko duelo eta erromantziez gain, Aro Modernoko info historiko ugari be ba dakarren kalidadeko nobela historikua. Ez ei zan autore honek egindako bakarra izan, beraz pentsau leike haren beste nobelak irakortzia, modu entretenigarrixan ikasteko bide oso ona egongo dala. Apuntauta!

El paladín de la corona (Hardcover, gaztelera language, Editorial Éxito) 3 stars

Francia, año 1523. Blaise de Lalliere, joven soldado al servicio de Su Majestad, regresa, precediendo …

Nobela motia eta idatzittako garaixa kontuan hartuta, normala dok be topikuak agertzia: noblien berezko noblezia (mito hori), etsai gogorra baiña zintzua, emakumian ohoria (eufemismo hori)... Halan be, folletiñetan eta pelikula txarretan karikatura hutsa dan hau, hamen pertsonajien karakterizaziño onakin batera dator. Beste mailla baten.

El paladín de la corona (Hardcover, gaztelera language, Editorial Éxito) 3 stars

Francia, año 1523. Blaise de Lalliere, joven soldado al servicio de Su Majestad, regresa, precediendo …

Asko gozatzen najabilk, ez najuan halakorik espero gurasueneko liburu zahar batengandik. Kalidadezko nobela historikua dok: bistan dok Shellabarger asko irakorrittakua zala, eta garai hartako gertakarixak eta bizimodua sakonki ezagutzen zittuala. Horrek guztiak, argumentu senduaz eta idazteko era erakargarrixaz lagunduta, emaitza oso ona lortzen jok.