User Profile

Oier Gorosabel Larrañaga

txikillana@paperjale.eus

Joined 1 year, 1 month ago

Hamen nere arrantza literarixuak: hor zihar "peskautako" liburuak, eta eurei buruzko "rebuznoak".

Bookrastinatingen nenguan, ondiok trukillua harrapau barik. Han falta jatana, hamen ikasiko ete dot?

This link opens in a pop-up window

Oier Gorosabel Larrañaga's books

Currently Reading

View all books
Víctima de invierno (Paperback, Gaztelera language, 2009, Berkley) 2 stars

Negu gorrian, hilketa serie batek Wisconsineko herri txiki baten bizimodua aztoratuko du. Lucas Davenport polizia …

Edur killer

2 stars

Bueno, ondo pasau juat, etxuat ezetzik esango: liburuan bigarren erdixa gogo biziz irakortzen, tentsiñua oso ondo eruaten dabelako ixa amaierara arte. Baiña orduantxe, hain zuzen be, ukat egitten jok andamixuak. Konbentziño konbentzionalenak be betetzen dittuan "arauak" hausitta -deskuidoz, ez nahitta-, hiltzaille hotz eta kalkulatzaillia bere onetik urtendako zorua bihurtzen dok, eta halako nobela batek eskatuko leukian amaiera autoexplikatibua be falta jakok. Ez jakixagu zer gertatzen dan pederasta kuadrilliakin (zelakua zan euren saria), ez jagok inbestigaziñua zelan geratzen dan azaltzen daben epilogorik... Protagonistia eta medikuan arteko zazkartasun erromantiko hori kenduta -serieko hurrengo nobelarako atia?- dana biribildu barik geratzen dok. Eta ez hari interesgarririk ez dagolako, e? Herri txikiko gay kontuak (artista batek armarixotik urtetzia izperringiko portadia izaten zan garaixan), relijiño diferentiak dakenen arteko harremanak (holy rollerrak, katolikuak...), aurrekuan esandako poliziakuen tratu txarren normaltasun zirraragarrixa (horren revivala dakagun garai honetan)... Baiña meh. Ez nauk harritzen Lekeitioko Liburutegittik ale hau purgau izana. ;-)

Víctima de invierno (Paperback, Gaztelera language, 2009, Berkley) 2 stars

Negu gorrian, hilketa serie batek Wisconsineko herri txiki baten bizimodua aztoratuko du. Lucas Davenport polizia …

Ondo pasatzen najabilk, baiña pulp xamarra eresten jetsat. Serie bateko liburua dok, eta igartzen dok, txarrerako (beste liburueri erreferentziak). Gaiñera, "vigilante" azpigeneroko konbentziño antipatikuenak jittuk (zerbitzutik kanpo egon arren, itzultzen dan poliziakua, torturiakingo ulermena...).

Emakume gaiztoak (EBook, 2023, Alberdania) 4 stars

Siscak hamabost urte ditu, eta Coruñako Galera espetxean preso dago, emakume ororen antzera bera ere …

Liberalak

3 stars

Liburuan planteamentua nahastoso xamarra dok. Igual itzulpenak be ez jok asko laguntzen? (gaztelerazko prosa dezimononiko korapillotsu hori literalki itzultzeko oso gatxa dok...). Halan be. Gaixa oso interesgarrixa egin jatak. Lehendik gitxi ezagutzen doten sasoia dok hori, XIX. hastapen-erdikaldekua ("liberal" berbiak askatasunzale eta eskubide zibillen aldekua esan gura zebanekua, gaurko esanahi bigurrixan aldian). Eta ondiok ezezagunago, orduko andren bizimodu ixa ikuseziña. Eta ez garrantzirik izan ez zebelako! Concepcion Arenal eta Juana de Vegaren biografixak ikustia besterik ez jagok. Galiziarrak gaiñera! (uste genduanian, Galizian betidanik danak kontserbadore izan dirazela). Ondiok eliza katolikuan estunetik askatu barik, geruago etorriko zuan hori. Eta ikuseziñen artian ikuseziñago, andren arteko maittasun kontuak. Literaturia, imajinatzen juat, kroniketan halakorik jaso be egingo ez zalako, gertatu gertatu arren. Azkenian ondo dagok liburua, beraz. Eta gehixago jakitteko gogoz lagatzen hau!

Emakume gaiztoak (EBook, 2023, Alberdania) 4 stars

Siscak hamabost urte ditu, eta Coruñako Galera espetxean preso dago, emakume ororen antzera bera ere …

Concepcion Arenal. Banajenkixan gure aurrekuendako emakume garrantzitsua izan zala: selluak, kale-izenak... baiña ez najenkixan zergaittik. Banajabik sumatzen... Halan be, etxuat nere ezjakinttasun hori konponduko harik eta liburua amaittu arte. Gitxi falta dok eta!

Víctima de invierno (Paperback, Gaztelera language, 2009, Berkley) 2 stars

Negu gorrian, hilketa serie batek Wisconsineko herri txiki baten bizimodua aztoratuko du. Lucas Davenport polizia …

Ea zer moduz, Udal Liburutegiko purga batetik urtendako liburu hau (ez nauk harritzen 😄). Momentuz, oso topikua: american dreamean bizi dan familia bat (txalet isolatus, lorategixa, kotxe bi...) eta bere amesgaizto partikularrak: lapurrak, hiltzailliak, etc. Aldirixetalo piso ustel baten bizi dirazen klase bajuko jentian irakorketa faborituak.