User Profile

Oier Gorosabel Larrañaga

txikillana@paperjale.eus

Joined 11 months, 4 weeks ago

Hamen nere arrantza literarixuak: hor zihar "peskautako" liburuak, eta eurei buruzko "rebuznoak".

Bookrastinatingen nenguan, ondiok trukillua harrapau barik. Han falta jatana, hamen ikasiko ete dot?

This link opens in a pop-up window

Oier Gorosabel Larrañaga's books

Currently Reading

View all books
Persepolis (Hardcover, Euskera language, 2023, Elkar - Reservoir Books) 4 stars

Marjane Satrapi ilustratzaile irandarraren komiki-lan ospetsua, komikigintzaren historian klasiko bilakatu zen 2000 urtean argitaratzen hasi …

Irakortzeko atsegiña izatiaz gain, umetako gauzak ulertzen hasteko balixo jok. Protagonistian ume ikuspegittik, izperringi /telebistan ikusten najittuan arpegixak (sha, Jomeini...) historixan kokatzen najabilk. Iran Europako zibilizaziñuan oiñarrixetako bat dok (gu ondiok harrika genbixanian, harek zibilizaziñuak eta hirixak jittuezen) baiña hango mobidei buruz nekan informaziñua, Siniestron "Ayatola" kantuan maillakua zuan...

Persepolis (Hardcover, Euskera language, 2023, Elkar - Reservoir Books) 4 stars

Marjane Satrapi ilustratzaile irandarraren komiki-lan ospetsua, komikigintzaren historian klasiko bilakatu zen 2000 urtean argitaratzen hasi …

Luburu honi buru ez najenkixan gauza haundirik, lagunen gomendixuak kenduta. Sorpresa atsegiña izan dok marrazkixetan zuri-baltzezko jolas illuna topatzia, "lerro argixian", Lusmore gogoangarrixan estiluan.

Maitemina (Paperback, Euskara language, Autoedizioa) 5 stars

Nere Amak Maite du izena, baina benetan maite al nau? Nork nau ni maite? Maite …

Katarsia

4 stars

Liburu honek irakorketa bikotxa jaukak neretako. Batetik, Julen/Izar neure loibia danez, bizitzan izandako elipsis haundi bat betetzera datorrelako. 7 urtez (2007-2014, ointxe kontsultau juat artxibua), "Joanesen" eta "Maitaneren" barri indirektua baiño ez najuan izan; nere oroimenetan ume txiki politt batzuk izatetik, nere alturako gazte izatera pasau zittuan, zuzenian, halako huts sentsaziño batekin. Nere buruan, gatxa egitten jataan orduko umiak eta oingo gaztiak pertsona berak zirala irudikatzia. Liburu honek, esango najeukek, identifikaziño hori egitten lagundu nabela. Alde honetatik: • Biktimaz (ez biktimismoz) betetako liburua dok hau. Baiña modu errukitsuan tratauta jagozak. Positiboki, azken fiñian. Ez dok mendekua nagusitzen, eta azken zatixian harreman destruktibuak bide onera eruateko aukeria dagola ikusten da. • Maiten gurasuak, beti hain atsegiñak egin jatazenak, barriro topatzia plazerra izan dok. Ez najenkixan Irungo amama Maiteri gurasuak euskeraz apropos erakutsi ez zetsenik, Francon denporan ha babesteko; Eibarko amama Adelan kaso berbera, orduan. • Argi ikusten dok liburuan katarsi papela: …

Lekeitio. Idatziak eta irudiak III. 1936-1975. (Paperback, euskara language, Lekeitioko Udala) 4 stars

Artxiboak arakatuz, Lekeitiorekin lotutako informazioak, gehienak argitara gabeak.

"Eraikuntzaren booma" txatala interesgarrixa eta ausarta. 1960. hamarkadan, esan leikek konplot bat egon zala kontratista, erosle, udal teknikari eta kristo guztian artian eraikuntziari azeleragaillua zapaltzeko. Arrantza sektorian diru asko, asko, asko sartzen zuan, eta hirigintza kontzeptua eta ingurumena etxakon iñori ardura. Sekulan ez dik gai hau aztertu, nik dakittela. Eta artikulu honetan aittatzen dirazen eragille asko bizirik dagoz ondiok...

Lekeitio. Idatziak eta irudiak III. 1936-1975. (Paperback, euskara language, Lekeitioko Udala) 4 stars

Artxiboak arakatuz, Lekeitiorekin lotutako informazioak, gehienak argitara gabeak.

Hur-hurretik jarraitzen najabilk, Aitor Iturbek azken urtietan argitaratzen diharduzen materialak. Artxibo arakatzaille fiña, lehelengo "Kurik" aldizkarixan (4 liburuki), gero "Escolatik Eskolara" liburuan, eta oin "Kresaletik" bilduman, argitarabako informaziño, irudi eta argazki mordua jarri jittuk Lekittoko historixia maitte dogunon esku. Liburuki honetan (sailleko azkena, ustez), 1936tik honako kotuak biltzen jittuk. Ohiko moduan, lehelengo zaitixian saski naskixa eta errata zuzenketak datoz, umorez eta ikerketa lanen zailtasunekin gogoratuz. Gero, Pistolasen postal bilduma partikularra, falta jakozen "kromuak" aitzera emonez. Gero, normala dan moduan, gerriari buruzko 17 artikulotako txorta bat, hainbat gai ikututa, irudiz eta kontakizunez ondo hornittuta; neretako interesantiena, errepresiñua (afectos/desafectos), ondiok guztiz garbittu ez dan alfonbra azpiko hautsa astintzeko gonbidapena, Lekitton eta herri askotan pendiente dagon memorixa biharra. Loibak ez dake zetan aittitta-amamak egindakua ordaindu bihar, baiña ez jagok zertan betirako ixilik gorde biharrik be.

La mujer de mi hermano (Hardcover, Gaztelera language, 2001, Circulo de Lectores) 2 stars

Halan be, kontakizunan billakaeria oso ondo kontrolauta jagok, interesa mantentzeko; irakortzeko gogua emoten jok, eta atsegiña dok hori. Baiña... mentalidade karka xamarra usaintzen dok aldia guztietatik: "fideltasun" kontzeptua flotian jabilk denpora guztian (aldeko eta kontrako jarkerekin, ados, baiña kontzeptua bera kuestionau barik); gaur egunian bolo-bolo dabillen "soilik bai da baietz" ideia, ez dok esistitzen hamen (emakume protagonistiak "ez" esanez "bai" esaten jok); eta homosexualtasuna modu guztiz erreprimiduan bizitzen juek bai protagonista guztiak, bai idazliak berak.