Reviews and Comments

Oier Gorosabel Larrañaga

txikillana@paperjale.eus

Joined 9 months, 1 week ago

Hamen nere arrantza literarixuak: hor zihar "peskautako" liburuak, eta eurei buruzko "rebuznoak".

Bookrastinatingen nenguan, ondiok trukillua harrapau barik. Han falta jatana, hamen ikasiko ete dot?

This link opens in a pop-up window

Markos Gimenoren 101 Letrakartel (Paperback, Euskara language, Pamiels) No rating

Markos Gimeno ermuar palindromistaren erreibindikazioa egiten du liburu honetan Joseba Sarrionandiak. Liburuak Markosen palindromoekin hainbat …

Bajakixat nere ikuspegixa ezin dala objetibua izan, Markos ezagutzen nebalako (oso gitxi! ikusten nabillenangaittik). Sarrerako testuak, baiña, barrua mobidu jestak, zelan gaiñera, Eibarko nere aldi aktibuenian sartu nabelako bete-betian. Aldi horretan, Ermua eta bere mobidillia erakargarri bihurtu jakun, eta beraz historixan aittatzen dirazen leku eta jente asko ezagutzen jittuadaz (Zuloa, Tono... Santi Sarmiento bera!!). Ordurako Markos buruko arazuekin hasitta jeguan -nik ez najenkixan hori- eta nik bere bertsiño potolo eta geldua ezagutu najuan, baiña beti maitagarri. Jente askok maittatuko juan Markos kontizu: izan be, bere aurreko historia trukulentuari buruz nik ez najuan sekulan tautik entzun kalian, ez Eibarren eta ez Ermuan. Badakigu herri honetan txutxumutxuak eta jentia larrutzia zenbat gustatzen jakun, ezta? Ba txalo bero bat bere inguruko jente guztiari, halan jagotiangaittik. Hori be bihotz-berogarrixa dok. Egin kontu, Puto Amoak Matematiketan taldian izenan jatorrixa ointxe ikasi dotela! 😄

Beste ohar bat: oso deigarrixa egin jatak Ermuko erdal giruan euskerian "berpizkundian" …

Markos Gimenoren 101 Letrakartel (Paperback, Euskara language, Pamiels) No rating

Markos Gimeno ermuar palindromistaren erreibindikazioa egiten du liburu honetan Joseba Sarrionandiak. Liburuak Markosen palindromoekin hainbat …

Bufa, zelako zirradia. Ezin lagata najabik, lehelengo zati biografikua. Nik Markos 2000 inguruan ezagutu najuan, eta ez najenkixan e-zer-txo-bez hamen kontatzen dirazen bere aurreko urtieri buruz. Zelako gustora emongo netsaken besarkada haundi eta ixil bat.

Markos Gimenoren 101 Letrakartel (Paperback, Euskara language, Pamiels) No rating

Markos Gimeno ermuar palindromistaren erreibindikazioa egiten du liburu honetan Joseba Sarrionandiak. Liburuak Markosen palindromoekin hainbat …

Hau ete dok Sarrik Euskal Herrixan ondutako lehen idazlana? Markosengaittik poza, eta "zelebrazio" hitza dok behin eta barriro burura datortena, bere jenialtasuna deskubritziakin batera. Bizi zala ez genduan bihar zan beste estimatu, jenio askokin gertatzen dana. Irribarrez txipristintzen ginttuan. Baina hasieran esandakua: zirraragarrixa dok, baitta be, Joseba Sarrionandiak bere itzulera ostian eguneratzeko Markosen "gure mundua", Ego ibarrekua, erabilli izana. eu.wikipedia.org/wiki/Ego_ibarra "Ez dut liburu hau idatzi banekielako, baizik eta ez nekielako. 1980an joan nintzen hemengo egunerokotasunetik, 2021ean itzuli naiz, beraz ez nuen ia ezer ezagutzen Markosen garaiaz. Idatzi ahala ezagutu dut Markosen bizitza eta beste askorena. Zirraragarria egin zait, horiei ere garai interesanteak tokatu zaizkie (Slavoj Žižek filosofoak esaten zuen: "Baten bat benetan gorrotatzen baduzu, maradikazio moduan esaten da Txinan: "Garai interesanteak bizi ditzazula!", gerra eta arazo larrien sasoiak direlarik interesanteak"). Iruditzen zait Markosen eskizofrenian belaunaldi baten ibilbidea irudikatzen dela, baina hori irakurleak esango du (ea ispilutzat har dezakeen datorren "hizpilua").

La sucesora (Hardcover, 1997, Emecé) 3 stars

Inglaterratik Jamaikara

3 stars

Nahi dan beste konplikau leikian irakorketia. Nobela historikua izanda, oso ondo dokumentauta jagok, eta horrek esan gura jok bilbe nagusittik aparteko hainbat hari solte dagozela, nahi dabenari gehixago jakitzeko edo billatzeko aukeria emonda. Nik batzutan egin juat: izan be, gauza gitxi jakixat nik XVIII mende hasierako Erresuma Batuari buruz, eta gitxiago Jamaikan gaiñian. Oso interesgarrixa egin jatak azken zati hori. Hori guztia, inperio britainian barruko gorabeheren testuinguruan, Frantziakin izandako tirabirak, kolonietako arazo propixuak, piratak, jauregixen "B aldea"... Dana dok interesgarrixa, baiña esan leikek autoriak gusto berezixa erakusten detsala Eskoziako auzixari, eta diplomatikuen gaytasunari (sic). Liburu "sopiña" esango geunkek, baiña adarretan galdu barik be, errez eta gustora jarraittu leikiana.

Homenaje a Adolfo Eraso Romero (Paperback, Gaztelera language, Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst) 4 stars

"Fito" Eraso (Lizarra 1934 - Plasencia 2021) zientzialari nafarra, belaunaldi askotako espeleologoen eta hidrogeologoen maisua …

Omenaldirik onena, biharrian segitzia

4 stars

Fiton artikuluen bilduma hutsa egitteko tentaldixari eutsitta, lehelengo liburu erdixa artikulu barri-barrixekin dator, maixu zaharrak hasittako bidiak eguneratuta (eta Fito/Karmenka bikotian azkena barne). Bigarren zatixak, ezagutu genduanon lekukotasunekin, zientzialari haundixan alderik humanuena erakusten jok, konplemento oso ona. Emaitza ederra, bai horixe. Fitori buruz asko be gehixago idatzi baleike be, sarrera ona osatzen dabena. #PaperjaleZozketa

La sucesora (Hardcover, 1997, Emecé) 3 stars

Bestalde, nere gustoko gauzia lantzen jok idazliak: garai bateko bizimoduen rekreaziñua, kaso honetan XVIII mende hasierakua. Giro sozial ezbardiñetan gaiñera: Londresko kale pobre bat - Flandriako burrukazelaixak - Eguzki Erregian kortia (eta Stuart erbesteratuena).

Etxatak gustatzen kapituluen luzeria hain irregularra izatia. Irakorketia zailtzen jok!

Ez nauk aberatsen jauregixak miresteko zalia, baiña kontakizunian dauken papelangaittik eta erretratu dekadentiangaittik, Saint Germain en Laye eta Marly begiratu dittudaz. fr.m.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saint-Germain-en-Laye fr.m.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Marly

Eta segi begira: - Rhineko Rupert.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Prince_Rupert_of_the_Rhine - Oliver Cromwell eu.m.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell

¡Cuánta bondad! (Paperback, 2023, LUMEN) 4 stars

Mingotxa eta ona

4 stars

Quinori ezagutzen najetsan "naivetasun" horren ordez, ikuspegi illunagua agertzen dok liburu honetan. Jangoikuen irudixak, normalian, munduko injustiziak salatzeko marrazkixetan agertzen dittuk, eta miserablien logela eta buleguetan gurutziak (zugaitz adartxo batekin) ohikuak dittuk be. Asko gustau jatak bildumia, burrukalarixagua dok zeozelan esateko.

El Nudo Corredizo (Hardcover, Spanish language, Aguilar) 2 stars

Betelana

2 stars

Ez dok beste garai batekua dala, bakarrik. Sasoi horretarako ezagunak zittuan detektibe nobela kanonikuetako trikimailluak, eta irakorlian interesa pizteko jolas literarixuak. Hamen, kontakizunian hutsune asko jagozak (mozorruen kontuak, kointzidentzia sinisgatxak...), detektibe superazkarran intuiziñuakin bakarrik beteta, eta intereseko gauzak badagoz be (I Mundu Gerrako beteranuen gauzak), ganora haundi barik idatzittako betelan bat emoten jok. Laster ahaztutzekua.

El Nudo Corredizo (Hardcover, Spanish language, Aguilar) 2 stars

Gaizki zahartu dan liburua. Protagonistia, "snob" xamarra (sic), detektibe listillo harrua dok, inguruko guztien miresmena pizten dabena... irakorliana izan ezik. Bere intuiziño genialan atxekixan, inbestigaziñuan aurrerakuntzak ez dittuk logikiakin egitten, eta beraz, irakorliakingo jolasik ez dago (geuk be gauzak deduzidu ahal izatia).

Halan be, Épinaleko irudixen kontu politta ikasi juat: fr.wikipedia.org/wiki/Image_d%27%C3%89pinal

Almas Grises (Paperback, Spanish language, 2005, Salamandra Publicacions Y Edicions) 3 stars

Muiñeko gristasuna gero

3 stars

Idazle "jaso" batek egin leikien ariketa interesgarrixenetako bat, pertsona kamuts baten azalian sartzia dok. Gristasuna ez dok intelektualki mailla bajua daken pertsonen ezaugarrixa (liburuan argi ikusten dok hori), eta kamustasun hori, elbarrittasun emozional hori, barruko hustasun hori islatzeko, hizkera sinple baiña eraginkorra erabiltzen jok idazliak. Lantzian behin happy endik bako kontakizunak irakortzia ondo dago; baiña, arraixua... hamen ez happy startik, mediumik ez endik etxagok! ;-) I Mundu Gerrako frenteko erretaguardiako herri bateko bizitzia kontatzen dok bertan, eta nahiz eta trukulentzia "fisikorik" ez egon, bertan kontatzen dirazen gauzak oso gogorrak dittuk, batez be kamustasun horren gradu gorena jaukan jentia dalako. Ondo idatzitta, kontakizun osuan interes gradua mantentzen dabena, baiña ez da irakorgairik onena triste hagonerako. ;-)